Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

भद्रपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरि मुआब्जा दिएका र सट्टा भर्ना दिएका घर जग्गाकाे विवरण