Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नागरिक वडापत्रमिति नागरिक वडापत्र विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-06-07 वडा पत्र
6 महिना अगाडी