Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

भद्रपुर

कार्यालयका शाखाहरु र साे शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरु