Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कुन कोठामा के काम हुन्छ । 

सि.नं. कार्य विवरण कोठा नं. कैफियत
प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको कार्यकक्ष २०१  
प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको ईजलाश २०२  
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको कार्यकक्ष २०५  
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको कार्यकक्ष २०७  
स्थानिय तथा आन्तरिक प्रशासन शाखा - प्रशासकिय अधिकृत १०५  
स्थानिय तथा आन्तरिक प्रशासन शाखा १०५  
नयाँ नागरिकता शाखा - प्रशासकिय अधिकृत १०३  
नयाँ नागरिकता शाखा १०४  
प्रतिलिपि नागरिकता शाखा - प्रशासकिय अधिकृत १०९  
१० प्रतिलिपि नागरिकता शाखा १०८  
११ राहदानी शाखा  - प्रशासकिय अधिकृत १०७  
१२ राहदानी शाखा १०७  
१३ मुद्दा तथा हातहतियार शाखा ३०१  
१४ आर्थिक प्रशासन शाखा ३०२  
१५ सुचना प्रविधि (कम्प्युटर) शाखा १०१  
१६ दर्ता चलानी शाखा १०२  
१७ मतदाता परिचयपत्र विवरण दर्ता शाखा १०  
१८ वैदेशिक रोजगार सम्वन्धी परामर्श - सामी परियोजना १५  
१९ बैंक काउण्टर    

Row►