Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

भद्रपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कृष्ण कुमार निराैला

  • कृष्ण कुमार निराैला

कृष्ण कुमार निराैला


कृष्ण कुमार निराैला
सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी
पद सूचना अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9852655789
बहाल मिति २०७६ भाद्र ६