Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

भद्रपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जनकराज दाहाल

  • जनकराज दाहाल

जनकराज दाहाल


जनकराज दाहाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
सम्पर्क 9852617777
बहाल मिति २०७५ बैशाख १७