नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
झापा


जिल्ला स्थित अन्य कार्यालयहरु

झापा जिल्ला स्थित अन्य सरकारी कार्यालयहरु :

क्र.सं

कार्यालयको नाम

ठेगाना

सम्पर्कनम्बर

जिल्ला विकास समिको कार्यालय
भद्रपुर
४५५०८४
मेची अञ्चल प्रहरी कार्यालय
भद्रपुर
४५५००५ /४५५०१५
शसस्त्र प्रहरी बल, पाथीभरा गण
लखनपुर
४८२०४४
जिल्ला प्रहरी कार्यालय
भद्रपुर
४५५०८५/४५५०५५
सशस्त्र प्रहरी बल, सि.सु.का
भद्रपुर
४५६०११/५२०२३४
राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय
भद्रपुर
४५५००२
जिल्ला भुमि सुधार कार्यालय
भद्रपुर
४५६५३१
मालपोत कार्यालय
भद्रपुर
४५५०८१
जिल्ला शिक्षा कार्यालय
भद्रपुर
४५५२७६
१०
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय
भद्रपुर
४५५१४१
११
जिल्ला बन कार्यालय
भद्रपुर
४५५०५३
१२
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय
भद्रपुर
४५५०५६/४५५५४६
१३
आन्तरिक राजश्व कार्यालय
भद्रपुर
४५५०१२
१४
जिल्ला कारागार कार्यालय
भद्रपुर
४५५०१७
१५
मेची अञ्चल आयुर्वेद ओषधालय
भद्रपुर
५२००२४/५२००२३
१६
जिल्ला खेलकुद कार्यालय
भद्रपुर
४५५१७६
१७
जिल्ला श्रम कार्यालय
भद्रपुर
५२०३०७
१८
जिल्ला शिप विकास तथा तालिम केन्द्र
भद्रपुर
५२०३०५
१९
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय
चन्द्रगढी
४५६१६२
२०
जिल्ला सिंचाइ कार्यालय
भद्रपुर
४५५६२८
२१
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय
भद्रपुर
४५५१७४
२२
जिल्ला अदालत कार्यालय
भद्रपुर
 
२३
जिल्ला नापि कार्यालय
चन्द्रगढी
४५५१३७
२४
खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय
चन्द्रगढी
४२०९८३
२५
भद्रपुर नगरपालिका
भद्रपुर
५२०७७१/४५५०२७
२६
मेची अञ्चल अस्पताल
भद्रपुर

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय