नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
झापा


सम्पादन गरेको कामको विवरण

सि.न. सम्पादित प्रमुख कार्यहरु यो महिनाको उपलब्धी चालु आ.व. र यो महिना सम्मको उपलब्धी कैफियत
०१

 

नागरिकता वितरण

क. व‌शज

ख. जन्म

ग. अग‌िकृत

घ. नागरिकता प्रतिलिपि

इलाका प्रशासन कार्यालय दमक

 

क. व‌शज

ख. जन्म

ग. नागरिकता प्रतिलिपि

 

 

 

१०१०२

-

३२

-

२६३

-

८२

२६३१  
         
         
         
         
         
         

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय