नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
झापा


काम, कर्तव्य र अधिकार

       जिल्ला प्रशासन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार :

 

१. आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी नीति, योजना तथा स्थानीय स्तरमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन;
२. जिल्लामा शान्ति व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने;
३. हातहतियार र खरखजानाको इजाजत सम्बन्धी सिफारिस र नियन्त्रण;
४. विस्फोटक पदार्थ सिफारिस र नियमन;
५. विदेशी नागरिकको जिल्लामा उपस्थिति र गतिविधिको नियमण;
६. सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन;
७. गैरसरकारीसङ्घ, संस्था दर्ता, नवीकरण र नियमन;
८. स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन;
९. नागरिकता वितरण;
१०. बाल कल्याण तथा बाल अधिकारको संरक्षण;
११. भ्रष्टाचार नियन्त्रण;
१२. कार्यालय निरीक्षण तथा अनुगमनस;
१३. कल्याण धन र बेवारिसी धनको व्यवस्थापन;
१४. चिठ्ठा, जुवा आदिको नियन्त्रण;
१५. सार्वजनिक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, मादक पदार्थ, सार्वजनिक अपराध आदिको नियन्त्रण;
१६. विपद् व्यवस्थापन;
१७. जिल्ला स्तरमा सार्वजनिक उत्सव;
१९. मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण;
२०. पुरस्कार तथा सजाय सम्बन्धी कारवाही र सिफारिस;
२१. जिल्ला भित्र रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तीको रेखदेख, सम्भार तथा मर्मत गर्ने गराउने;
२२. राहदानी वितरण;
२३. लागू औषध नियन्त्रण र प्रशासन;
२४. जिल्ला स्थित कारागारको व्यवस्थापन;
२५. जिल्ला भित्र बजार अनुगमन, नियमन तथा नियन्त्रण;
२६. द्वन्द्व प्रभावितको पहिचान तथा राहत वितरण;
२७. विवाह दर्ता;
२८. नाता प्रमाणित;
२९. निर्वाचन सम्बन्धी गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगको आदेश निर्देशन कार्यान्वयन;
३०. जिल्ला स्तरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको परिचालन र प्रयोग;
३१. राष्ट्रिय अनुसन्धानसँगको समन्वय सूचना सङ्कलन र विश्लेषण;
३२. जिल्लामा सञ्चालित विकास निर्माण कार्यामा सहयोग ।

३३. कानून बमोजिम तोकिए अनुसार विभिन्न मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा गर्ने ।

३४. हि‌सक जन्तु मार्ने ।

३५. सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएमा रोक्का गर्ने र भत्काउने ।

३६. जिल्ला भित्रको सार्वजनिक पार्टी, पौवा, धारा, कुवा, सत्तल, मन्दिर, धर्मशाला आदिको लगत राख्ने । 

 

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय